Storitve

 

Podjetnik mora svoj posel obvladati zelo dobro oziroma odlično. Nenehno izpopolnjevanje in  izobraževanje je pogoj za obstoj na današnjem trgu. Poleg časa, ki ga posveti opravljanju svoje dejavnosti, je podjetnik vseskozi aktiven - nova ideja ali priložnost se lahko pojavi kadarkoli in kjerkoli. Podjetništvo je zato način življenja.

Vsak mikro ali mali podjetnik, pa naj deluje kot samostojni podjetnik (s.p.) ali kot družba z omejeno ali neomejeno odgovornostjo (d.o.o. ali d.n.o.), poleg svoje osnovne dejavnosti opravlja tudi tajniška in kadrovska dela, izvaja marketing in trženje – skratka vse, kar je potrebno, da delo teče. Tudi če ima zaposlene, ki skrbijo za našteta področja, mora poznati postopke, da lahko aktivnosti usmerja, optimizira in nadzira. 

Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki je pogoj za uspešno poslovanje podjetnika, so finance in računovodstvo. Poslovanje je proces, podvržen nenehnim spremembam, obenem se pogosto spreminja davčna in druga, z delovanjem podjetnika povezana zakonodaja. S pravilnim in pravočasnim ukrepanjem ob spremembah se podjetnik izogne zapletom ali/in nepotrebnim stroškom. Da o izgubi časa in živcev ne govorimo. Dobro računovodstvo skrbi, da so podjetnikove poslovne knjige urejene, obračuni pravilni in pravočasno posredovani ustreznim institucijam. Dober računovodja podjetniku svetuje in pomaga pri poslovnih odločitvah. Zato se dobro računovodstvo vedno izplača.  

V Unifakt d.o.o. opravljamo računovodske storitve vseh vrst za mikro in majhna podjetja. Na trgu smo (preko različnih statusov) prisotni več kot 25 let. Naša glavna vrednota je strokovnost, naša prioriteta pa celostno posvečanje stranki. Vsak podjetnik ima svojo referentko, s katero komunicira in ji posreduje poslovno dokumentacijo. V času dopusta ali bolniške delo prevzame druga referentka, ki je seznanjena s poslovanjem in posebnostmi vsakega poslovnega subjekta. Vse zaposlene se redno izobražujemo, pri delu se dopolnjujemo, se posvetujemo in tudi poveselimo. Skratka, Unifaktovke smo ekipa, da te skipa.

Stranke Unifakt, računovodske storitve, d.o.o., so poleg zanesljivih računovodskih storitev deležne tudi:

- obveščanje o novostih ter zanimivih praksah po elektronski pošti

- opozarjanje na pomanjkljivo ali neustrezno poslovno dokumentacijo

- hitra odzivnost na elektronsko pošto in telefonske klice

- brezplačen dostop do programa, ki omogoča izdajanje računov, tudi gotovinskih –  davčna blagajna, vodenje zalog, priprava plačilnega prometa, vodenje knjige prejete pošte,
   vodenje knjige prejetih računov, vpoglede v odprte postavke,…